Piusa koobastiku looduskaitseala

Objekti nimetus:
Piusa koobastiku looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
47,7 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000100
Pindala kokku:
47,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Võru vald, Piusa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Piusa koobastikku (allmaakaeveõõsi) ja nahkhiirte talvituskolooniat;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpi – vanu loodusmetsi (9010*)3;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud liike, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid;
4) III kategooria kaitsealuseid taimeliike. Need on aas-karukell (Pulsatilla pratensis) ja roomav öövilge (Goodyera repens).

’Kirjeldus:
Piusa koobastiku looduskaitseala asub Põlvamaal Orava vallas. 1981. a-l võeti Piusa liivakoopad kaitse alla üksikobjektina, kaitsealaks laiendati see 1992. a-l. Piusa koopad on inimtekkelised. Sealset klaasliivaks sobivat kvartsliiva hakati maa-alustes käikudes kaevandama 1922. a-l. Koobastes paljanduvad Gauja lademe liivakivid. Koopad on Baltimaade suurimaks nahkhiirte talvitusalaks. Sealt on leitud 7 liiki nahkhiiri (tiigilendlane, veelendlane, brandti lendlane, habelendlane, nattereri lendlane, suurkõrv, põhja-nahkhiir) ja isendite arv ulatub kuni 3000-ni. Piusa koobastele tulevad nahkhiired talvituma kuni 100 km raadiusest. Lisaks jääb kaitsealale ka II kategooria kivisisaliku elupaik. Kaitseala pindala on 47,7 ha.

Turism: Tähistatud õpperada 1,4 km, 8 rajapunkti kirjeldustega. Kaitsealal on ökomaja, stendid.
Ala lõunapiiri lähedal üle raudtee on puhkekoht varjealusega.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6416575 57°50'35" N
Y 705746 27°27'56" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.09.1981
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Piusa koobastiku LKA, Piusa koobastiku skv. 47,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles