Aheru järve hoiuala

Objekti nimetus:
Aheru järve hoiuala
Maismaa pindala, ha:
0,2 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
232,3 ha
Registrikood:
KLO2000094
Pindala kokku:
232,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Valgamaa, Valga vald, Ringiste küla;Valgamaa, Valga vald, Laanemetsa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Aheru järve hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi - vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130)2 kaitse

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6396247 57°41'10" N
Y 640120 26°20'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
15.12.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000094&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles