Lindmetsa hoiuala

Objekti nimetus:
Lindmetsa hoiuala
Maismaa pindala, ha:
33,8 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000321
Pindala kokku:
33,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kaunispe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Rahuste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Lindmetsa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Lindmetsa hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannaniitude (1630*), metsastunud luidete (2180), kadastike (5130), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6436866 58°3'30" N
Y 386511 22°4'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000321&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles