Kahtla-Kübassaare hoiuala

Objekti nimetus:
Kahtla-Kübassaare hoiuala
Maismaa pindala, ha:
2 837,4 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
10 672,6 ha
Registrikood:
KLO2000309
Pindala kokku:
13 510,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Mägi-Kurdla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Välta küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Unguma küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kõrkvere küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Ruhve küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kõiguste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kungla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kübassaare küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Saareküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Asva küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Viltina küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kakuna küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Laevaranna küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Leisi küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Randvere küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Saaremetsa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mustla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kanissaare küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Muraja küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kahtla-Kübassaare hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurannikute (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), kormoran (Phalacrocorax carbo), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras(Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull(Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), sookurg(Grus grus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustsaba-vigle(Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas(Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), nõmmelõoke(Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija(Lanius collurio).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6475247 58°24'52" N
Y 449212 23°7'51" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000309&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles