Suurupi looduskaitseala

Objekti nimetus:
Suurupi looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
185,1 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
6,5 ha
Registrikood:
KLO1000612
Pindala kokku:
191,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Harjumaa, Harku vald, Suurupi küla;Harjumaa, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Suurupi looduskaitseala võetakse kaitse alla, et kaitsta:
1) Suurupi kambriumi liivakivi panka ja Eestis ainulaadseid kambriumi liivakivi paljandeid;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas: püsitaimestuga kivirandu (1220)2, merele avatud pankrandu (1230), väikesaari ning laide (1620), rannaniite (1630*), liigirikkaid niite lubjavaesel mullal (6270*), lubjakivipaljandeid (8210), liivakivipaljandeid (8220), vanu loodusmetsi (9010*), puiskarjamaid (9070), soostuvaid ja soo-lehtmetsi (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsi (pangametsi - 9180*);
3) nende liikide elupaika, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas - vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia). Vasakkeermene pisitigu on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik;
4) III kategooria kaitsealuste taimeliikide - rootsi kukitsa (Cornus suecica), balti sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fuchsii), suure käopõlle (Listera ovata), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), pruunika pesajuure (Neottia nidus-avis) ja karukolla (Lycopodium clavatum) elupaiku;
5) II ja III kategooria kaitsealuseid loomaliike väike-kärbsenäppi (Ficedula parva), punaselg-õgijat (Lanius collurio), vööt-põõsalindu (Sylvia nisoria) ja sõõrsilmikut (Lopinga achine) ning III kategooria kaitsealuseid rändlinnuliike - ristpart (Tadorna tadorna), tõmmuvaeras (Melanitta fusca) ja randtiir (Sterna paradisaea Pont.).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6591704 59°27'45" N
Y 520797 24°22'0" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
22.10.2009
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Suurupi LKA, Mere skv. 6,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Suurupi LKA, Ninamaa pv. 13,9 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Suurupi LKA, Suurupi skv. 170,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000612&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles