Luitemaa hoiuala

Objekti nimetus:
Luitemaa hoiuala
Maismaa pindala, ha:
1 699,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
11,3 ha
Registrikood:
KLO2000250
Pindala kokku:
1 710,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Ilvese küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Sooküla küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Piirumi küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Soometsa küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Rannametsa küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Papisilla küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Pulgoja küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Võidu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Luitemaa hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), rabahani (Anser fabalis), suur-laukhani (Anser albifrons), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas plathyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), herilaseviu (Pernis apivorus), soo-loorkull (Circus pygargus), teder (Tetrao tetrix), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis apricaria), kiivitaja (Vanellus vanellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6445477 58°8'56" N
Y 531955 24°32'33" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000250&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles