Lindmetsa maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Lindmetsa maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
51,1 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000571
Pindala kokku:
51,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kaunispe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Lindmetsa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Lindmetsa maastikukaitseala võetakse kaitse alla eesmärgiga kaitsta:
1) Saaremaa ühte vähestest metsastunud luitealadest;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: rannaniidud (1630*), metsastunud luited (2180), liigirikkad madalsood (7230), kadastikud (5130), vanad loodusmetsad (9010*) ja puiskarjamaad (9070);
3) III kategooria kaitsealuseid taimeliike, laialehist neiuvaipa (Epipactis helleborine), soo-neiuvaipa (Epipactis palustris) ja harilikku käoraamatut (Gymnadenia conopsea), ning III kategooria lehtsamblaliiki - harilikku valvikut (Leucobryum glaucum) ning nende elupaiku.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6436091 58°3'4" N
Y 386216 22°4'21" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Lindmetsa MKA, Kaunispe-Ranna skv. 51,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000571&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles