Võhandu jõe hoiuala (Võru)

Objekti nimetus:
Võhandu jõe hoiuala (Võru)
Maismaa pindala, ha:
2,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
17,8 ha
Registrikood:
KLO2000084
Pindala kokku:
20,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Põlvamaa, Räpina vald, Koolma küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Jõgehara küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Koigera küla;Võrumaa, Võru vald, Rummi küla;Põlvamaa, Räpina vald, Jõeveere küla;Võrumaa, Võru vald, Kärgula küla;Võrumaa, Võru vald, Pulli küla;Võrumaa, Võru vald, Paidra küla;Võrumaa, Võru vald, Sulbi küla;Võrumaa, Võru vald, Hutita küla;Võrumaa, Võru vald, Haamaste küla;Võrumaa, Võru vald, Heeska küla;Võrumaa, Võru vald, Punakülä küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Võhandu jõe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liikide - hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku vingerja (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6422258 57°54'27" N
Y 674084 26°56'14" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.09.2005
Viimane kanne:
23.03.2015, Reigo Roasto
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000084&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles