Luhasoo looduskaitseala

Objekti nimetus:
Luhasoo looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
701,3 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
9,9 ha
Registrikood:
KLO1000658
Pindala kokku:
711,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Vanamõisa küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kadõni küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kellämäe küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Luhasoo looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada, taastada ja tutvustada rabaökosüsteemi ning elustiku mitmekesisust;
2) kaitsta järgmisi kaitsealuseid liike ja nende elupaiku: must-toonekurg (Ciconia nigra), keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, sagristarn (Carex irrigua), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii) ja harilik sookäpp (Hammarbya paludosa);
3) kaitsta ja säilitada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas, milleks on huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soolehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6393091 57°38'46" N
Y 673536 26°54'24" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
22.06.2017
Viimane kanne:
22.03.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Luhasoo LKA, Kellämäe skv. 23,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Luhasoo LKA, Luhasoo pv. 114,6 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Luhasoo LKA, Luhasoo skv. 572,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000658&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles