Suureranna hoiuala

Objekti nimetus:
Suureranna hoiuala
Maismaa pindala, ha:
248,7 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000046
Pindala kokku:
248,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Viita küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Suureranna küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Laasi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Suureranna hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannaniitude (1630*), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjavaesel mullal esinevate liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6529382 58°53'33" N
Y 403252 22°19'17" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.09.2005
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000046&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles