Siplase looduskaitseala

Objekti nimetus:
Siplase looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
206,7 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000588
Pindala kokku:
206,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Mõntu küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mäebe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Torgu-Mõisaküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Soodevahe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Iide küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Siplase looduskaitseala võetakse kaitse alla eesmärgiga kaitsta:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: lubjarikkal mullal kuivad niidud (6210) sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
2) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, millest üks on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik ja teine - pisitigu (Vertigo sp) - ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, ning samuti II lisast puuduvate kaitsealuste liikide elupaiku.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6428163 57°58'49" N
Y 387199 22°5'35" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Siplase LKA, Luitemetsa pv. 7,7 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Siplase LKA, Mõisaküla skv. 120,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Siplase LKA, Siplase skv. 78,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000588&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles