Paadenurme looduskaitseala

Objekti nimetus:
Paadenurme looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
419,6 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000560
Pindala kokku:
419,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon,Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Vinni vald, Kaasiksaare küla;Jõgevamaa, Mustvee vald, Paadenurme küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Peressaare küla;Jõgevamaa, Mustvee vald, Kiissa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Paadenurme looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) metsaökosüsteemi, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on metsis (Tetrao urogallus) ja must-toonekurg (Ciconia nigra).

’Kirjeldus:
Paadenurme looduskaitseala asub Lääne- ja Ida-Virumaa piiril Laekvere, Avinurme ja Tudulinna vallas. Kaitseala on loodud 1992. aastal I ning II kategooria kaitsealuste loomaliikide elu- ning pesapaikade kaitseks. Kaitseala pindala on 344,8 ha.

Kaitsealused loomaliigid: Petromys volans, Ciconia nigra, Tetrao urogallus.
(Keskkonnaekspertiis, 1996)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6547246 59°1'57" N
Y 663990 26°51'24" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.04.1992
Viimane kanne:
09.04.2020, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Paadenurme LKA, Kiissa skv. 5,7 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Paadenurme LKA, Paadenurme skv. 84,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Paadenurme LKA, Punasoo skv. 253,7 sihtkaitsevöönd
Paadenurme LKA, Tölga skv. 75,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000560&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles