Nässuma hoiuala

Objekti nimetus:
Nässuma hoiuala
Maismaa pindala, ha:
274,0 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,1 ha
Registrikood:
KLO2000302
Pindala kokku:
274,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Leina küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Sutu küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Rannaküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Nässuma küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Nässuma hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) kaitse ning III kaitsekategooria linnuliikide - väike-kirjurähni (Dendrocopus minor), rästas-roolinnu (Acrocephalus arundinaceus), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6460098 58°16'32" N
Y 428501 22°46'52" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000302&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles