Soomaa rahvuspark

Objekti nimetus:
Soomaa rahvuspark
Maismaa pindala, ha:
39 669,9 ha
Tüüp:
kaitseala - rahvuspark
Veeosa pindala, ha:
173,7 ha
Registrikood:
KLO1000269
Pindala kokku:
39 843,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon,Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla;Pärnumaa, Tori vald, Kildemaa küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Metsküla küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Ivaski küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla;Pärnumaa, Tori vald, Riisa küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Tohvri küla;Pärnumaa, Saarde vald, Kikepera küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Karjasoo küla;Pärnumaa, Saarde vald, Kanaküla küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Sandra küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Põlendmaa küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Uia küla;Pärnumaa, Tori vald, Jõesuu küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Leetva küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Lemmakõnnu küla;Pärnumaa, Tori vald, Võlli küla;Pärnumaa, Tori vald, Rätsepa küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Iia küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Tipu küla;Pärnumaa, Tori vald, Aesoo küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Paelama küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Soomaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on Vahe-Eesti edelaosa metsa-, soo- ja lammimaastike looduse, kultuuripärandi, kaitsealuste liikide, EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud 48 liigi ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta:
1) I lisas nimetatud elupaigatüüpide: metsastunud luidete (2180), jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450), rabade (7110*), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), lammi-lodumetsade (91E0) kaitse;
2) II lisas nimetatud liikide: saarma (Lutra lutra), hingi (Cobitis taenia), võldase ( Cottus gobio), laiujuri (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblika ( Euphydryas maturna) ja suur-kuldtiiva (Lycaena dispar), kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse, säilitamine, tutvustamine ja uurimine.

’Kirjeldus:
Soomaa rahvuspark asub Viljandimaa ja Pärnumaa piiril. Soomaa nimetus pärineb T. Lippmaalt. Soomaa rahvuspark loodi 1993. a-l. 1957. a-l võeti seal alal kaitse alla Halliste puisniit. 1981. a-l loodi 4 sookaitseala: Valgeraba, Ördi, Kuresoo ja Kikepera. Nende rahvuspargiks kokkuliitmise eesmärk oli kaitsta sealset Vahe-Eesti lõunaosale isaloomulikku loodus- ja kultuurmaastikku. Soomaale jäävad Eesti suurimad sood, neile lisanduvad puis- ja lamminiidud ning metsad. Pinnamood on tasane, vaid lõunaosas kergelt lainjas. Soomaa on tuntud oma ainulaadsete kevadiste üleujutuste poolest (5. aastaaeg). Riisal on Eesti pindalalt suurim üleujutusala (175 km²). Kuresoo (10800 ha) on Eesti suurim kuivendusest pea puutumatuna säilinud rabamassiiv. Enamuse sellest moodustab rabalasund (koosneb 10-st osalaamist), mida rõngana ümbritseb siirde- ja madalsoo. Lõunast piirab Kuresood 8 m kõrgune Eesti kõige järsem rabanõlv vastu Lemmjõge. Soomaal leidub mitmeid Eestis haruldaseks jäänud lammimetsi. Neist suurim on Pääsma laas, puistus domineerivad jalakas, arukask ja saar. Alale jääb hulgaliselt I kategooria liikide pesitsuspaiku (kaljukotkas, väike-konnakotkas, must-toonekurg, lendorav).Soomaal elab 45 liiki imetajaid, linde on registreeritud üle 160 liigi. Ka jõed on kalarikkad (17 liiki). Ramsari ala. Kaitseala pindala on 39843,6 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6479239 58°26'54" N
Y 565363 25°7'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
24.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Soomaa RP, Halliselja skv. 35,6 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soomaa RP, Halliste luha skv. 1 068,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Soomaa RP, Härma skv. 87,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Soomaa RP, Karuskose skv. 72,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soomaa RP, Kikepera skv. 4 631,4 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soomaa RP, Kuresoo skv. 11 592,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soomaa RP, Lemmjõe keele skv. 65,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soomaa RP, Mardu skv. 402,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Soomaa RP, Miiliaugu skv. 44,9 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Soomaa RP, Mulgi skv. 168,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

« | Eelmised | 1 2 3 4 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 31 kirjet 4 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000269&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles