Välgi looduskaitseala

Objekti nimetus:
Välgi looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
758,4 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
3,6 ha
Registrikood:
KLO1000226
Pindala kokku:
762,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Tartumaa, Peipsiääre vald, Välgi küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Särgla küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Pilpaküla küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Mustametsa küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Alajõe küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Välgi looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks;
2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi ka I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6494221 58°33'18" N
Y 669082 26°54'19" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
29.05.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Välgi LKA, Alajõe skv. 55,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Välgi LKA, Mustametsa skv. 154 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Välgi LKA, Välgi skv. 552,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000226&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles