Kolga lahe maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Kolga lahe maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
259,1 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
1 673,5 ha
Registrikood:
KLO1000495
Pindala kokku:
1 932,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Harjumaa, Jõelähtme vald, Koipsi küla;Harjumaa, Kuusalu vald, Salmistu küla;Harjumaa, Jõelähtme vald, Kaberneeme küla;Harjumaa, Jõelähtme vald, Rammu küla;Harjumaa, Jõelähtme vald, Rohusi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kolga lahe maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta:
1) Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulikke maastikke ja kooslusi ning olulisi lindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110)3, rannikulõukad (1150*), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (2120), rusked luited kukemarjaga (2140*), metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230) ning vanad loodusmetsad (9010*);
3) kaitsealuseid linnuliike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 20.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need on tutkas (Philomachus pugnax), veetallaja (Phalaropus lobatus), randtiir (Sterna paradisaea), jõgitiir (Sterna hirundo) ja väiketiir (Sterna albifrons);
4) kaitsealuseid linnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on alk (Alca torda), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), liivatüll (Charadrius hiaticula), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), ristpart (Tadorna tadorna) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);
5) rändlinnuliike ja nende elupaiku. Need on sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran (Phalacrocorax carbo) ja hahk (Somateria mollissima);
6) loomaliiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. See on hallhüljes (Halichoerus grypus);
7) kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti. Need liigid on rand-kirburohi (Polygonum oxyspermum), põhjatarn (Carex mackenziei), rootsi kukits (Cornus suecica), rand-seahernes (Lathyrus japonicus) ja roosa merikann (Armeria maritima subsp. elongata).

’Kirjeldus:
Kolga lahe maastikukaitseala asub Harjumaal Kuusalu ja Jõelähtme vallas. Kaitseala on loodud 1991. aastal Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulike maastike ja koosluste kaitseks. Kaitseala koosseisu kuulub 15 saart ja laidu. Suurimad neist: Pedassaar ja Rammu (ligi 100 ha), järgnevad Koipsi (34,0 ha), Umblu (1,6 ha), Allu (1,6 ha). Kaitseala kogupindala 1932,6 ha, millest maismaale jääb vaid 259 ha.

Kaitstav loomaliik: Halichoerus grypus. (Keskkonnaekspertiis, 1997)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6604164 59°34'7" N
Y 572838 25°17'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.11.1938
Viimane kanne:
11.12.2015, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kolga lahe MKA, Koipsi pv. 6,6 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Kolga lahe MKA, Koipsi skv. 29,9 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Kolga lahe MKA, Kolga lahe skv. 1 016,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Kolga lahe MKA, Malusi skv. 580 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Kolga lahe MKA, Pedassaare pv. 90,4 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Kolga lahe MKA, Rammu pv. 12,9 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Kolga lahe MKA, Rammu skv. 101 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kolga lahe MKA, Rohusi skv. 95,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 8 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000495&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles