Muraka looduskaitseala

Objekti nimetus:
Muraka looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
14 025,9 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
32,8 ha
Registrikood:
KLO1000536
Pindala kokku:
14 058,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Lõpe küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Sälliku küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Alliku küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Roostoja küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Kellassaare küla;Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Tarumaa küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Metsküla küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Taga-Roostoja küla;Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Lipu küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Mäetaguse küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Arvila küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Oonurme küla;Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Virunurme küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Muraka looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada, uurida ning tutvustada Eesti ühte suuremat loodusmaastikukompleksi - Muraka soostikku ja põliseid loodusmetsi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) kaitsta liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Nendest liikidest kaks kuuluvad I kaitsekategooria liikide hulka, kassikakk (Bubo bubo), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), sarvikpütt (Podiceps auritus) ja valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) kuuluvad II kaitsekategooria liikide hulka ning herilaseviu (Pernis apivorus), händkakk (Strix uralensis), laanepüü (Bonasa bonasia), mudatilder (Tringa glareola), musträhn (Dryocopus martius), punaselg-õgija (Lanius collurio), rüüt (Pluvialis apricaria), roo-loorkull (Circus aeruginosus), sookurg (Grus grus), soo-loorkull (Circus pygargus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), välja-loorkull (Circus cyaneus), värbkakk (Glaucidium passerinum) ja öösorr (Caprimulgus europaeus) on III kaitsekategooria liigid;
3) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
4) kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liike - harilikku lendoravat (Pteromys volans), kes kuulub ühtlasi I kaitsekategooria liikide hulka, ning männisinelast ehk ebasüsikut (Boros schneideri), väike-punalamesklast (Cucujus cinnaberinus), juus-kiilsirbikut (Dichelyma capillaceum), kaunist kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja soohiilakat (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kaitsekategooria liigid.

’Kirjeldus:
Muraka looduskaitseala asub Ida-Virumaal Iisaku, Lüganuse, Mäetaguse ning Tudulinna vallas. Osa Muraka soostikust võeti kaitse alla 1938. aastal Ratva rabareservaadina. 1957. aastal loodi Muraka raba keeluala. Oma praegustes piirides on kaitseala 1997. aastast. Kaitse-eesmärgiks on Eesti ühe suurema loodusmaastikukompleksi — Muraka soostiku — sealsete soode, loodusmetsade ja kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Muraka looduskaitseala on elupaigaks mitmetele kaitstavatele loomaliikidele (lendorav, kaljukotkas ja must-toonekurg), samuti kasvab seal I kategooriasse kuuluv taimeliik, lehitu pisikäpp. Oma rikka linnustikuga kuulub Muraka looduskaitseala Eesti väärtuslikemate linnualade hulka. Muraka looduskaitseala on üks rahvusvahelise tähtsusega märgaladest (Ramsari ala). Samuti omab ta piirkonnas suurt veekaitselist tähtsust. Kaitseala pindala on 14058,7 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6560829 59°8'55" N
Y 678179 27°6'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
27.11.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Muraka LKA, Arvila pv. 64,5 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Muraka LKA, Arvila skv. 70,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Muraka LKA, Heinassaare skv. 159,6 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Muraka LKA, Härjaoja pv. 24 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Muraka LKA, Kõrveotsa skv. 12,7 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Muraka LKA, Leterma pv. 17,9 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Muraka LKA, Leterma skv. 347,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Muraka LKA, Lipu soo skv. 2 766,9 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Muraka LKA, Matkasoo skv. 1 586 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Muraka LKA, Metsküla skv. 174,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

« | Eelmised | 1 2 3 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 24 kirjet 3 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000536&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles