Leigri looduskaitseala

Objekti nimetus:
Leigri looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
461,1 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000275
Pindala kokku:
461,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leigri küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Leigri looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsealuste liikide, nende elupaikade, metsaökosüsteemi ning elustiku mitmekesisuse kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi (kes on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik), sookure (Grus grus) (kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik) ja teiste III kategooria kaitsealuste liikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - looduslikus seisundis rabade (7110*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.

’Kirjeldus:
Leigri looduskaitseala asub Hiiumaal Hiiu vallas. Kaitseala moodustati 1998. aastal kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitseks. Kaitseala südamiku moodustab madala ja hõreda männikuga Leigri soo. Ala loode- ja põhjaosas on paiguti levinud looduslikult kujunenud märjad okas- ja lehtpuu segametsad. Kaitseala pindala on 461,1 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6529120 58°53'36" N
Y 418191 22°34'50" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
05.05.1998
Viimane kanne:
10.04.2015, Kairi Villak
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Leigri LKA, Leigri pv. 170,2 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Leigri LKA, Leigri skv. 53,6 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Leigri LKA, Leigri soo skv. 206,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Leigri LKA, Vasikaselja skv. 31,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000275&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles