Kaasjärve hoiuala

Objekti nimetus:
Kaasjärve hoiuala
Maismaa pindala, ha:
0,1 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
2,9 ha
Registrikood:
KLO2000068
Pindala kokku:
3,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Võru vald, Sika küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaasjärve hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi - looduslikult rohketoiteliste järvede (3150)2 kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6410549 57°47'56" N
Y 682637 27°4'20" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.09.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000068&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles