Luusika looduskaitseala

Objekti nimetus:
Luusika looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
441,6 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000525
Pindala kokku:
441,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Vinni vald, Salutaguse küla;Lääne-Virumaa, Vinni vald, Luusika küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Luusika looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta: metsaökosüsteemi, elustiku mitmekesisust, ohustatud ja kaitsealuseid liike;
elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo-ja rabametsad (91D0*); liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas ning mis on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid.

’Kirjeldus:
Luusika looduskaitseala asub Lääne-Virumaal Laekvere vallas. Ala võeti kaitse alla 1992. aastal põhieesmärgiga kaitsta kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Ala väärtuseks on põlised loodusmetsad (80-130 aastased salu- ja laanemetsad, 100-140 aastased siirdesoo-, raba- ja madalsoomännikud), mis on I ja II kategooria kaitsealuste linnuliikide elupaigad. Ala on mõjutatud 2001. ja 2002. a. tormide poolt.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6543909 59°0'30" N
Y 648301 26°34'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.04.1992
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Luusika LKA, Hanguse skv. 108,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Luusika LKA, Haukamäe skv. 306 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Luusika LKA, Luusika pv. 27,3 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000525&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles