Sepaste maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Sepaste maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
36,7 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000276
Pindala kokku:
36,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sepaste küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Sepaste maastikukaitseala eesmärk on:
1) Eestis vähelevinud metsatüübi - tammiku, poollooduslike koosluste ning kaitsealuste liikide kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse.

’Kirjeldus:
Sepaste maastikukaitseala asub Hiiumaal Emmaste vallas. Kaitseala loodi 1998. a-l. Eesmärgiks on kaitsta sealset 100-aastast tammikut. Kaitsealal kasvavad ka III kategooriasse kuulavad mets-õunapuu ja künnapuu. Kaitseala pindala on 36,7 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6509884 58°43'12" N
Y 414198 22°31'8" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.07.1998
Viimane kanne:
24.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Sepaste MKA, Sepaste skv. 36,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000276&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles