Lihula maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Lihula maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
6 652,9 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
1,0 ha
Registrikood:
KLO1000200
Pindala kokku:
6 653,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Hälvati küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Tõitse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Tarva küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Karinõmme küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Parivere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Sookatse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Oidrema küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rootsi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Lihula maastikukaitseala eesmärk on:
1) ohustatud ja haruldaste taimeliikide, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide: rabade (7110*) , siirdesoode ja õõtsikute (7140), madalsoode (7230), läänetaiga (9010), laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja lodumetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), soostunud sinihelmikaniitude ja kõrgrohustute (6410 ja 6430) kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide: I ja II kaitsekategooria kaitsealuste liikide ning III kaitsekategooria kaitsealuste liikide: välja-loorkulli, soo-loorkulli, hiireviu, laanepüü, tedre, rukkiräägu, sookure, rüüda, väike-koovitaja, öösorri, väike-kirjurähni ja hallõgija kaitse.

’Kirjeldus:
Lihula maastikukaitseala asub Läänemaal Lihula vallas ning osaliselt Pärnumaal Koonga vallas. Lihula maastikukaitseala võeti kaitse alla Lihula soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks 1998. aastal. Alal on oluline roll lindude rändepeatuspaigana ja pesitsusalana (kaljukotkas on Lihula rabas pesitsenud juba üle 100 aasta). Kaitsealustest taimeliikidest kasvab Lihula rabas massiliselt porssa. Kaitseala pindala on 6653,9 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6501933 58°39'25" N
Y 497055 23°56'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
25.09.1998
Viimane kanne:
24.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Lihula MKA, Lihula pv. 6 102,5 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Lihula MKA, Lihula skv. 551,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles