Käntu-Kastja hoiuala (Rapla)

Objekti nimetus:
Käntu-Kastja hoiuala (Rapla)
Maismaa pindala, ha:
759,4 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
4,9 ha
Registrikood:
KLO2000182
Pindala kokku:
764,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Kojastu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Teenuse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rumba küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kastja küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Jõeääre küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Läti küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Käntu-Kastja hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra), hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6515071 58°46'30" N
Y 507870 24°8'9" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000182&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles