Laulaste looduskaitseala

Objekti nimetus:
Laulaste looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 065,9 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000318
Pindala kokku:
1 065,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Orajõe küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Massiaru küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Penu küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Majaka küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Laulaste looduskaitseala võeti kaitse alla:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260)3, vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitseks;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ja jõesilmu (Lampetra fluviatilis) kaitseks;
3) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6425901 57°58'24" N
Y 531449 24°31'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
22.12.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Laulaste LKA, Kalme skv. 144 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Laulaste LKA, Laulaste skv. 377,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Laulaste LKA, Lemmejõe skv. 93,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Laulaste LKA, Teaste pv. 450,7 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000318&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles