Pammana hoiuala

Objekti nimetus:
Pammana hoiuala
Maismaa pindala, ha:
290,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
839,2 ha
Registrikood:
KLO2000222
Pindala kokku:
1 129,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Pammana küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Murika küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pammana hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liigi - naaskelnoka (Recurvirostra avosetta) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6500059 58°37'55" N
Y 415114 22°32'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000222&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles