Koorunõmme looduskaitseala

Objekti nimetus:
Koorunõmme looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 472,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
116,3 ha
Registrikood:
KLO1000258
Pindala kokku:
1 589,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kugalepa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Rahtla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Merise küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Vanakubja küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Koorunõmme looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) märgalasid, järvi, metsakooslusi, pankrannikut, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630*), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – 6280*), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);
4) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus) ja sookurg (Grus grus);
5) kaitsealuseid liike, nagu punane tolmpea (Cephalanthera rubra), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), mägi-naistepuna (Hypericum montanum), must seahernes (Lathyrus niger) ja mustjas sepsikas (Schoenus nigricans), ja nende elupaiku.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6483339 58°28'37" N
Y 392727 22°9'39" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
03.04.1965
Viimane kanne:
10.01.2020, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Koorunõmme LKA, Koorunõmme pv. 19,6 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Koorunõmme LKA, Koorunõmme skv. 334,2 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Koorunõmme LKA, Maapere rauna skv. 816,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Koorunõmme LKA, Merise-Abula skv. 418,5 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000258&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles