Rahuste looduskaitseala

Objekti nimetus:
Rahuste looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
183,5 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
508,6 ha
Registrikood:
KLO1000305
Pindala kokku:
692,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Rahuste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Tiirimetsa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Rahuste looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) ja randtiiru (Sterna paradisaea), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid; II kategooria kaitsealuse liigi, III kategooria kaitsealuste liikide liivatülli (Charadrius hiaticula) ja punajalg-tildri (Tringa totanus) ning rändlinnuliikide kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi - rannaniidu (1630*) kaitse.

’Kirjeldus:
Rahuste looduskaitseala on moodustatud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32 «Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis» kaitse alla võetud Ooslamaa linnustiku keeluala baasil.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6442344 58°6'29" N
Y 389132 22°7'8" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
03.04.1965
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Rahuste LKA, Arima pv. 27,2 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Rahuste LKA, Kriimi loodusreservaat 81,4 loodusreservaat Ia - Loodusreservaat
Rahuste LKA, Ooslamaa skv. 242,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Rahuste LKA, Rahuste skv. 340,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000305&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles