Parmu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Parmu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
990,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000413
Pindala kokku:
990,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Muraski küla;Võrumaa, Rõuge vald, Pupli küla;Võrumaa, Rõuge vald, Parmu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Siksälä küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kiviora küla;Võrumaa, Rõuge vald, Ritsiko küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Parmu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) väärtuslikke metsa- ja sookooslusi, ohustatud ja kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), rabad (7110*), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need liigid on must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), metsis (Tetrao urogallus), laanerähn (Picoides tridactylus) ja valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos);
4) kaitsealuse liigi mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne) elupaika.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6384204 57°33'23" N
Y 697758 27°18'16" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
07.07.2006
Viimane kanne:
22.03.2019, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Parmu LKA, Parmu skv. 514,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Parmu LKA, Pedetsi pv. 67,9 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Parmu LKA, Ritsiko skv. 124,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Parmu LKA, Veieri skv. 254,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Parmu LKA, Vineki skv. 28,5 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000413&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles