Rubina looduskaitseala

Objekti nimetus:
Rubina looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 626,2 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
481,8 ha
Registrikood:
KLO1000192
Pindala kokku:
2 108,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Mäeküla küla;Viljandimaa, Mulgi vald, Sudiste küla;Valgamaa, Tõrva vald, Linna küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Kannuküla küla;Viljandimaa, Mulgi vald, Ainja küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Veisjärve küla;Valgamaa, Tõrva vald, Karjatnurme küla;Valgamaa, Tõrva vald, Voorbahi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Rubina looduskaitseala võetakse kaitse alla eesmärgiga kaitsta kaitsealuseid taime- ja loomaliike, EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide elupaiku ja rändlindude peatuspaiku ning kaitsta omapäraseid raba- ja metsamaastikke ning Veisjärve.

’Kirjeldus:
Kaitseala asub Viljandi maakonnas Karksi vallas Mäeküla, Ainja ja Sudiste külas, Tarvastu vallas Veisjärve ja Kannuküla külas, Valga maakonnas Põdrala vallas Voorbahi külas ning Helme vallas Karjatnurme ja Linna külas.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6438507 58°4'31" N
Y 604154 25°45'55" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.04.2005
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Rubina LKA, Rubina skv. 1 190,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Rubina LKA, Veisjärve pv. 481,1 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Rubina LKA, Õhne pv. 198,6 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Rubina LKA, Õhne skv. 238,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000192&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles