Pärnu rannaniidu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Pärnu rannaniidu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
299,6 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
97,3 ha
Registrikood:
KLO1000584
Pindala kokku:
396,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Pärnu linn;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Reiu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*)3, rannaniidud (1630*), valged luited ehk liikuvad rannikuluited (2120), hallid luited (2130*) ning puiskarjamaad (9070);
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuse liigi emaputke (Angelica palustris) elupaiku;
3) liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas: kiivitaja (Vanellus vanellus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), jõgitiir (Sterna hirundo), väiketiir (Sterna albifrons), ja nende elupaiku;
4) rändlinnuliike nagu väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), hänilane (Motacilla flava), kuldhänilane (Motacilla citreola) ja nende elupaiku;
5) kaitsealuseid liike nagu sile kardhein (Ceratophyllum submersum), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica) ja ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum) ning nende elupaiku.

’Kirjeldus:
Kaitseala on moodustatud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 «Kohaliku tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest» kaitse alla võetud ornitoloogilise kaitseala - Pärnu rannaroostiku baasil.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6469418 58°21'51" N
Y 530025 24°30'46" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.09.1958
Viimane kanne:
15.07.2016, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Pärnu rannaniidu LKA, Kristiine pv. 93,1 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Pärnu rannaniidu LKA, Naisteranna skv. 26 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Pärnu rannaniidu LKA, Rannaniidu skv. 206,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Pärnu rannaniidu LKA, Vana-Pärnu skv. 71,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000584&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles