Nedrema looduskaitseala

Objekti nimetus:
Nedrema looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
2 428,4 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
13,5 ha
Registrikood:
KLO1000576
Pindala kokku:
2 441,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Nedrema küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Lõpe küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Võitra küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rabavere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Urita küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Soeva küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kalli küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Nätsi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Nedrema looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - looduslike huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), puisniitude (6530*), rabade (7110*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080)* ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, kaitse;
3) III kategooria kaitsealuste liikide - vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), kuradi-sõrmkäpa (Dactylorhiza maculata), laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine), soo-neiuvaiba (Epipactis palustris), hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja hariliku porsi (Myrica gale) ning II kategooria kaitsealuse liigi kaitse;
4) III kategooria kaitsealuse linnuliigi - hiireviu (Buteo buteo) kaitse.

’Kirjeldus:
Nedrema looduskaitseala asub Pärnumaal Koonga ja Audru vallas. Ala on kaitse alla võetud 1991. aastal puisniidu kaitseks. Nedrema puisniit on arvatavalt Eestis seni säilinud suurima niidetava pindalaga puisniit. Tänu oma suurele pindalale ja väga hästi säilinud puurinde struktuurile on Nedrema Eesti üks esindulikumaid puisniite. Seal kasvab 17 liiki kaitsealuseid taimi, neist 15 on orhideeliigid. Nedremalt on leitud ka 4 liiki Eestis harvaesinevaid seeni. Kaitseala pindala on 2441,9 ha. Liigitiheduselt on Nedrema puisniit Eestis keskmiste hulgas, seat on leitud 54 liiki soontaimi ühelt ruutmeetrilt.

Kaitseala on moodustatud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a. otsusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kaitse alla võetud Nedremäe - Kalli puisniidu baasil.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6489181 58°32'33" N
Y 503841 24°3'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.07.1991
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Nedrema LKA, Nedrema skv. 1 115 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nedrema LKA, Peieri skv. 76,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Nedrema LKA, Urita skv. 1 250,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000576&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles