Kolga looduskaitseala

Objekti nimetus:
Kolga looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
275,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000271
Pindala kokku:
275,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Maade küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kulli küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Õhu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Rammuka küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Saare küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kolga looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - metsastunud luidete (2180), jõgede ja ojade (3260), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning laialehiste lammimetsade (91F0) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - hariliku hingi (Cobitis taenia), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja II kategooria kaitsealuse liigi kaitse;
3) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6471528 58°23'2" N
Y 490556 23°50'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.07.1991
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kolga LKA, Kolga skv. 249,6 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Kolga LKA, Saulepi skv. 26,2 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000271&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles