Abruka looduskaitseala

Objekti nimetus:
Abruka looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
408,1 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000589
Pindala kokku:
408,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Abruka küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Abruka looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) metsaökosüsteemi, poollooduslikke kooslusi, elustiku mitmekesisust ning ohustatud ja kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid) (6280*), puisniidud (6530*), vanad laialehised metsad (9020*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealuseid linnuliike, keda nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on merikotkas (Haliaeetus albicilla), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), räusktiir (Sterna caspia), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea) ja väiketiir (Sterna albifrons);
4) kaitsealuseid taime-, seene- ja samblikuliike. Need liigid on uimastav varesputk (Chaerophyllum temulum), varjuluste (Bromus benekenii), pori-nõiakold (Circaea lutetiana), harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), jalaka-kauss-samblik (Gyalecta ulmi), sire varjusamblik (Chaenotheca gracilenta), harilik koobassamblik (Thelotrema lepadinum), sulgjas õhik (Neckera pennata) ja leht-kobartorik (Grifola frondosa).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6444966 58°8'13" N
Y 412757 22°31'7" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
03.12.1937
Viimane kanne:
16.10.2020, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Abruka LKA, Kõrvemetsa skv. 33,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Abruka LKA, Salumetsa skv. 315,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Abruka LKA, Väikesaarte skv. 59,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000589&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles