Abruka looduskaitseala

Objekti nimetus:
Abruka looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
414,3 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000589
Pindala kokku:
414,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Abruka küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Abruka looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620)3, rannaniidud (1630*), lood (6280*), puisniidud (6530*), vanad laialehised metsad (9020*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
2) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, ning valgepõsk-laglet (Branta leucopsis), vöötsaba-viglet (Limosa lapponica) ja punakurk-kauri (Gavia stellata), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealuste liikide esindajad;
3) II kategooria kaitsealuseid liike ning tõmmuvaerast (Melanitta fusca) ja liivatülli (Charadrius hiaticula), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealuste liikide esindajad.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6444894 58°8'11" N
Y 412784 22°31'9" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
03.12.1937
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Abruka LKA, Salumetsa skv. 270,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Abruka LKA, Surnuaiametsa pv. 80,3 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Abruka LKA, Väikesaarte skv. 63,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000589&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles