Kingli hoiuala

Objekti nimetus:
Kingli hoiuala
Maismaa pindala, ha:
509,5 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
8,6 ha
Registrikood:
KLO2000210
Pindala kokku:
518,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Saareküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Ridala küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Saaremetsa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Allikalahe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kingli küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kingli hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), samuti II lisas nimetatud liigi - kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ning III kaitsekategooria liikide - hariliku porsa (Myrica gale), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), metsõunapuu (Malus sylvestris) ja hariliku käoraamatu(Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6478670 58°26'42" N
Y 446564 23°5'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000210&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles