Kihnu laidude looduskaitseala

Objekti nimetus:
Kihnu laidude looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
11,3 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
4 188,2 ha
Registrikood:
KLO1000628
Pindala kokku:
4 199,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Kihnu vald, Linaküla küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada:
1) mere- ja rannikuelustiku elu- ja sigimispaiku;
2) laidude maastikuilmet;
3) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need liigid on hallhani (Anser anser), ristpart (Tadorna tadorna), rääkspart (Anas strepera), luitsnokk-part (Anas clypeata), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), väikekoskel (Mergus albellus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), merisk (Haematopus ostralegus), liivatüll (Charadrius hiaticula), punajalg-tilder (Tringa totanus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), alk (Alca torda), sooräts (Asio flammeus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria);
4) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110) ja väikesaared ning laiud (1620);
5) liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas - see on viigerhüljes (Phoca hispida).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6448598 58°10'41" N
Y 494505 23°54'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.03.2014
Viimane kanne:
04.11.2016, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kihnu laidude LKA, Kihnu karede skv. 522,7 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Kihnu laidude LKA, Kihnu linnulaidude skv. 395 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Kihnu laidude LKA, Sange madala pv. 3 281,7 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000628&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles