Kaarmise hoiuala

Objekti nimetus:
Kaarmise hoiuala
Maismaa pindala, ha:
245,7 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
11,4 ha
Registrikood:
KLO2000308
Pindala kokku:
257,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Jõempa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kaarmise küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaarmise hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - liivikute (2330), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse, samuti III kaitsekategooria linnuliikide - hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), sookure (Grus grus), musträhni (Dryocopus martius) ja hoburästa (Turdus viscivorus) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6469043 58°21'4" N
Y 403315 22°20'54" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000308&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles