Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa)

Objekti nimetus:
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa)
Maismaa pindala, ha:
2 132,7 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
45,5 ha
Registrikood:
KLO2000257
Pindala kokku:
2 178,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kastja küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Jõeääre küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Kojastu küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Üdruma küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rumba küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Teenuse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Uluste küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Läti küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Keskküla küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Paljasmaa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Käntu-Kastja hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), puisniitude (6530*), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: saarmas (Lutra lutra), võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), suur-konnakotkas (Aquila clanga), laanepüü (Bonasa bonasia), rukkirääk (Crex crex), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6513804 58°45'49" N
Y 505771 24°5'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000257&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles