Haavakannu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Haavakannu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 912,4 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
Registrikood:
KLO1000673
Pindala kokku:
1 912,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Vinni vald, Aruküla küla;Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Raeküla küla;Lääne-Virumaa, Vinni vald, Kannastiku küla;Lääne-Virumaa, Vinni vald, Veadla küla;Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Eipri küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) metsaökosüsteemi, poollooduslikke kooslusi ning haruldasi, ohustatud ja kaitsealuseid liike; 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7‒50) nimetab I lisas. Need on kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), puisniidud (6530*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
3) liiki, mida direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja tema elupaiku. See on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
4) kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Need on rohekas õõskeel (Coeloglossum viride), punane tolmpea (Cephalanthera rubra), harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria) ja metsis (Tetrao urogallus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6564023 59°11'32" N
Y 637939 26°24'50" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
13.12.2018
Viimane kanne:
25.01.2019, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Haavakannu LKA, Haavakannu skv. 478,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Haavakannu LKA, Kullerkupu pv. 526,2 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Haavakannu LKA, Laanemetsa skv. 685,7 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Haavakannu LKA, Raeküla skv. 222,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000673&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles