Jõuga peakraav

Veekogu nimetus:
Jõuga peakraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1058900
Kood:
1058900
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Jõuga küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Ongassaare küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Sõrumäe küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Väike-Pungerja küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6566617 59°11'37"
Y 694228 27°23'59"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
38.8 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6561240 59°8'48"
Y 691543 27°20'54"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
29.9 km²
Pikkus lisaharudega:
6.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 29,5 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 29,9 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
6.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 11,38 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 5,08 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1058900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles