Veekogu nimetus:
Kaussjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2140200
Kood:
214020
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik
Märkused:
Ühenduses Rüuge Suurjärvega.
Haanja LP, Haanja pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6402633 57°43'54" N
Y 673790 26°55'4" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
03.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,3 ha
Pikkus, km:
180 m
Saarte pindala:
Laius:
145 m
Pindala kokku:
2,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
7,3 m
Kaldajoone pikkus:
562 m
Suurim sügavus:
22 m
Kaldajoone liigendatus :
0,389

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (I)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,24 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,65 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,62 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2140200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles