Karksi järv

Veekogu nimetus:
Karksi järv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Nuia järv, Karksi paisjärv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2052310
Kood:
205231
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn; Viljandimaa, Mulgi vald, Polli küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1136000_1, Halliste Lüütre ojani (RTL 2009, 64, 941)
¤ kevadsuurvee Q 1% - 6,15 m3/s
¤ Mäemets, 1977 annab koodideks vastavalt 980-2 ja 980-1.
¤ Vanemad allikad:
Halliste jõe ülemjooksu reguleerimine EM 1969 (4958)
Eesti jõgede valglate kataloog III EM 1980
topoplaan 1:10000
väliuurimised 1987

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6442172 58°6'40" N
Y 591347 25°32'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.07.1996, Andmesiire Veekatastrist. Paisjärved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks Vabariigi Valitsuse 18.juuli 1996. a määrus nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (ainult paisjärvede osas).

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
22,7 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0,2 ha
Laius:
Pindala kokku:
22,9 ha
Maht, tuh m³:
840
Keskmine sügavus:
3,6 m
Kaldajoone pikkus:
4 325 m
Suurim sügavus:
5,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,301

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
9,6 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 19,49 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 4,2 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 38,92 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 1,7 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2052310&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles