Kolmõpinijärv

Veekogu nimetus:
Kolmõpinijärv
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Juraski tiigid
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2143850
Kood:
214385
Asukoht:
Võrumaa, Võru vald, Juraski küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6404715 57°44'32" N
Y 693300 27°14'48" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
05.05.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
499 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,611

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,53 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,44 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,25 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2143850&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles