Veekogu nimetus:
Pakasjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2010600
Kood:
201060
Asukoht:
Harjumaa, Kuusalu vald, Kolgu küla
Märkused:
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6576686 59°18'56" N
Y 603704 25°49'16" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
09.02.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
17,5 ha
Pikkus, km:
560 m
Saarte pindala:
Laius:
400 m
Pindala kokku:
17,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2 m
Kaldajoone pikkus:
1 623 m
Suurim sügavus:
3,9 m
Kaldajoone liigendatus :
0,148

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1 km²
Veevahetus:
1 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Düstroofne e. rabade huumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 19,1 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,65 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 8,82 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2010600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles