Keskmine järv (Tihu Keskmine järv)

Veekogu nimetus:
Keskmine järv (Tihu Keskmine järv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2051310
Kood:
205131
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leigri küla
Märkused:
Sisse- ja väljavooluga.
Tihu MKA, Tihu järvede skv.
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6525826 58°51'48" N
Y 415674 22°32'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.03.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,4 ha
Pikkus, km:
320 m
Saarte pindala:
Laius:
120 m
Pindala kokku:
2,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
731 m
Suurim sügavus:
0,6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,485

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Pehmeveeline miksotroofne e. pehmeveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,99 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,35 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,3 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,76 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2051310&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles