Oruveski järv

Veekogu nimetus:
Oruveski järv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE2088740
Kood:
208874
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Palmse küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1077100_1, Võsu (RTL 2009, 64, 941)
¤ Vanemad allikad:
Eesti jõgede valglate kataloog II EM 1980
topoplaan 1:10000 (1984-86)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6599564 59°31'8" N
Y 610750 25°57'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.07.1996, Andmesiire Veekatastrist. Paisjärved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks Vabariigi Valitsuse 18.juuli 1996. a määrus nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (ainult paisjärvede osas).

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,5 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0,1 ha
Laius:
Pindala kokku:
3,6 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 673 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,74

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
19 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 8,11 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,64 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 4,05 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,67 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2088740&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles