Põduste jõgi

Veekogu nimetus:
Põduste jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1164500
Kood:
1164500
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Hakjala küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Hübja küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Kaarma-Jõe küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Kaarma-Kirikuküla küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Kaisvere küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Kuressaare linn; Saaremaa, Saaremaa vald, Käku küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Laadjala küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Laheküla küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Liivanõmme küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Maleva küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Meedla küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Sikassaare küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Tõrise küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Tõru küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Unimäe küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
204.8 km²
Pikkus lisaharudega:
30.5 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 206 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 204,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
30.4

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 41,64 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 321,59 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 78,23 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 624,23 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1164500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles