Põhjatu järv

Veekogu nimetus:
Põhjatu järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2037200
Kood:
203720
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lehtma küla
Märkused:
Tahkuna LKA, Lehtma loodusreservaat.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6547526 59°3'34" N
Y 422996 22°39'27" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,4 ha
Pikkus, km:
100 m
Saarte pindala:
Laius:
60 m
Pindala kokku:
0,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
278 m
Suurim sügavus:
4 m
Kaldajoone liigendatus :
1,106

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,31 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,17 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2037200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles