Veekogu nimetus:
Karujärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2076800
Kood:
207680
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Karujärve küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Kuumi küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Nõmpa küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Paiküla küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6472417 58°22'47" N
Y 395629 22°12'56" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
348 ha
Pikkus, km:
2 950 m
Saarte pindala:
4,3 ha
Laius:
2 150 m
Pindala kokku:
352,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
1,6 m
Kaldajoone pikkus:
12 276 m
Suurim sügavus:
5,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,055

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
16,1 km²
Veevahetus:
1 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 57,1 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 107,06 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 12,32 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 5,02 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2076800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles