Nigula järv

Veekogu nimetus:
Nigula järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2097400
Kood:
209740
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Urissaare küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Uuemaa küla
Märkused:
Nigula LKA, Nigula skv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6429815 58°0'27" N
Y 541849 24°42'28" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
20,4 ha
Pikkus, km:
810 m
Saarte pindala:
Laius:
450 m
Pindala kokku:
20,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2,4 m
Kaldajoone pikkus:
2 329 m
Suurim sügavus:
3,1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,182

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
4,6 km²
Veevahetus:
3 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Düstroofne e. rabade huumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 25,62 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,44 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 12,44 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2097400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles