Niinsaare järv

Veekogu nimetus:
Niinsaare järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE2026700
Kood:
202670
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Konsu küla; Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Kurtna küla
Märkused:
Kurtna MKA.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6573323 59°15'0" N
Y 702000 27°32'31" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.05.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
6,2 ha
Pikkus, km:
550 m
Saarte pindala:
Laius:
200 m
Pindala kokku:
6,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 182 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,303

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,13 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,61 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,48 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,21 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2026700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles